Dansk Kvæg                                                                                                      Danmarks JordbrugsForskning

                Sektion for Avlssystemer                                                                                      Afd. for Husdyravl og Genetik

                Udkærsvej 15

                8200  Århus N                                                                                                                                     29. juli 2004

                Tlf. 8740 5000

                                    Slutopgørelse

                            Tvistgård

                            Skuldelevvej 44

                            4050   Skibby

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       

                   Tyren:     Tvistgård Ulf                                                                                  Besætningsnr:    83294

 

                         Prøve nr:     9615              Chrnr:   083294-00054            Race:    Salers                                     Fødselsdato:      10/04/2003

 

                         Ankomstdato:      05/11/2003                  Alder ved ankomst:     209                                           Prøveafslutning:      06/05/2004

 

                         Afstamning:

 

                         Fader: ORLY                                                                                       Stbnr/Chrnr:    058729-00047

 

                         Moder:      DS` Etna                                                                            Stbnr/Chrnr:    080634-00012                     Kælvningsnr:   2

 

                         Morfar:    DS COPENHAGUE                                                         Stbnr/Chrnr:    091705-00019

                   Avlsværdital:            Ikke beregnet - Mindre end 10 tyre til racegennemsnit.

 

                   Kropsmål i cm:

 

                         Dato                 Krydshøjde        Skulderhøjde     Brystdybde      Brystomfang      Omdrejerbredde      Hoftebredde

 

                         08/04/2004              135                      131                   70                   197                     54                       50

 

                         Race gns.                                                                                                                                         

                        

 

                   Tilvækst- og foderopgørelse:

 

                                                                        Vejninger: (kg)                                               Foderoptagelse (FE)               Foderudnyttelse (FE/kg)

 


                                                  238 dage               294 dage              392 dage                     238 til 392 dage                        238 til 392 dage

 

                                                    335                           410                             586                                   1351                                              5.38

 

                         Race gns.                                                                                                                                                                          

 

                                                                  Daglig tilvækst: (gram)                                                 LD-areal

 


                                         238 til 294 dage  294 til 392 dage    238 til 392 dage               ved 600 kg, cm2

 

                                                  1339                        1796                           1630                                    86.4

 

                         Race gns.                                                                                                                     

 

 

                   Sundhedsopgørelse:                                                                                       Ædeadfærd, pr. dag

 

                         Luftsvejsinfektioner       Klovbrandbylder         Andre sygdomme                          Ædeperioder      Samlet ædetid

 

                                    1                           0                             0                                              22.75                 41.28

 

                         Race gns.                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                                Underskrift